29

Wednesday, November

Zdrowie oraz Medycyna!

Niestrawność fermentacyjna
 /  / Niestrawność fermentacyjna
Niestrawność fermentacyjna

Niestrawność fermentacyjna

Niestrawność fermentacyjna

 

Niestrawność fermentacyjna może być poza tym spowodowana nadmiernym spożyciem węglowodanów i przeładowaniem nimi przewodu pokarmowego. Dochodzi wówczas do względnego niedoboru fermentów. Przyczyną niestrawności może być również osiedlenie się i rozmnożenie drobnoustrojów fermentacyjnych w górnych odcinkach jelita cienkiego, np. w następstwie niedo- kwaśności. Niestrawność fermentacyjna objawia się bębnicą i bezwonnymi gazami (C02), wzmożeniem perystaltyki jelit i bie-gunkami (drażniące działanie organicznych kwasów). Następstwem niestrawności jest poza tym samozatrucie ustroju produktami fermentacji węglowodanowej.

Niestrawność gnilna. Istotą tej niestrawności jest wzmożony rozwój drobnoustrojów gnilnych w jelitach, w następstwie czego dochodzi do nadmiernego gnicia białkowych składników treści pokarmowej.

 

NIESTRAWNOŚĆ

Niestrawnością (dyspersja) nazywamy zaburzenia trawienia i wchłaniania pokarmów na tle zaburzeń wydzielniczych i ruchowych. Odróżniamy niestrawność fermentacyjną, gnilną i tłuszczową.

Niestrawność fermentacyjna. W warunkach pra-widłowych węglowodany ulegają strawieniu i to już w górnych odcinkach jelita cienkiego. Przy niedostatecznym wydzielaniu amylaz nie strawione węglowodany dostają się do dalszych odcinków jelita cienkiego i do jelita grubego, gdzie żyje wiele drobnoustrojów. Obfity dowóz węglowodanów – doskonałej pożywki dla bakterii – powoduje gwałtowny rozwój flory jelitowej, zwłaszcza gatunków żyjących kosztem cukrów. Bakterie te powodują rozkład węglowodanów z wytworzeniem organicznych kwasów i dużej ilości dwutlenku węgla.

 

About the author:

Related posts