24

Sunday, September

Zdrowie oraz Medycyna!

Nieżyt zastoinowy oskrzeli
 /  / Nieżyt zastoinowy oskrzeli
Nieżyt zastoinowy oskrzeli

Nieżyt zastoinowy oskrzeli

Nieżyt zastoinowy oskrzeli

 

Nieżyt zastoinowy oskrzeli (bronchitis venosta- tica). Zastój krwi doprowadza do obrzęku błony śluzowej oskrzeli i jej zwyrodnienia śluzowego, co przyczynia się do wzmożonego jej wydzielania. Chory stale kaszle i odpluwa śluzową, zielonkawą plwocinę z rdzawymi niekiedy żyłkami krwi. Przewlekły nasilony kaszel prowadzi w końcu do rozedmy płuc.

Stwardnienie zastoinowe płuc (induratio veno- statica pulmonum). Długotrwały zastój krwi powoduje rozrost tkanki łącznej międzyzrazikowej – powstaje stwardnienie płuc. Na sekcji płuca są twarde, przy przekrawaniu chrzęszczą. Stwardnienie płuc zmniejsza w znacznym stopniu ich elastyczność i zdolność rozprężania się, co powoduje zmniejszenie pojemności życiowej i upośledza czynność oddechową.

Obrzęk płuc (oedema pulmonum) na tle niewydolności krążenia jest to agonalny (przedśmiertny) zwykle objaw niewydolności lewej komory przy stosunkowo wydolnej komorze prawej. Obrzęk płuc może powstać również w zatruciach bojowymi środkami trującymi oraz na tle odruchowym, np. w urazach czaszki, nowotworach mózgu. Na sekcji płuca są duże, ciasto- wate, nie zapadają się, a z przekroju wydobywa się duża ilość pienistego płynu. Obrzęk płuc utrudnia wymianę gazów w płu- cacb, prowadząc do znacznej duszności. Nie jest on jednak przyczyną zejścia śmiertelnego, jest jedynie jednym z objawów agonii w niedomodze komory lewej. Można powiedzieć, że człowiek umiera nie dlatego, że ma obrzęk płuc, ale dlatego ma obrzęk płuc, że umiera.

 

 

About the author:

Related posts