26

Tuesday, September

Zdrowie oraz Medycyna!

NOWOTWORY JELIT
 /  / NOWOTWORY JELIT
NOWOTWORY JELIT

NOWOTWORY JELIT

NOWOTWORY JELIT

Stosunkowo częstym nowotworem jelit jest rak. Umiejscawia się on najczęściej w odbytnicy. Poza charakterystycznymi objawami nowotworu złośliwego (samozatrucie i charłactwo nowotworowe) rak jelita wywołuje zwężenie lub zatkanie światła jelit, co prowadzi do niedrożności.

Do najczęściej spotykanych pasożytów jelit należą tasiemce, obleńce (glista ludzka, owsiki, włosogówka, tęgoryjec dwunastnicy), pierwotniaki (wielkouściec). Pasożyty wywołują zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, przede wszystkim jednak prowadzą do zatrucia organizmu.

Objawy i następstwa rozedmy płuc

Objawy i następstwa rozedmy płuc sprowadzają się do zaburzeń oddychania i krążenia. Zaburzenia oddychania wynikają ze znacznego zmniejszenia powierzchni oddechowej płuc. Pojemność życiowa płuc ulega zmniejszeniu, a jednocześnie zwiększa się ilość powietrza zalegającego. Upośledza to wymianę gazów w płucach. Ustrój ratuje się przyśpieszeniem czynności oddechowej. Zwykle to jednak nie wystarcza – występuje wówczas bardzo charakterystyczna duszność wysiłkowa („zadyszka”). Klatka piersiowa w rozedmie staje się szeroka, beczkowata, ustawiona stale w pozycji wdechowej.

Zaburzenia w krążeniu są następstwem rozciągnięcia, ucisku, a następnie zaniku części naczyń płucnych. W związku z tym zwiększają się opory dla prawej komory serca. Początkowo przerasta ona wyrównawczo, jednak z powodu małych sił zapasowych łatwo wyczerpuje się, rozszerza i dochodzi do jej niewydolności.

 

About the author:

Related posts