29

Wednesday, November

Zdrowie oraz Medycyna!

Odróżniamy trzy postacie odmy
 /  / Odróżniamy trzy postacie odmy
Odróżniamy trzy postacie odmy

Odróżniamy trzy postacie odmy

Odróżniamy trzy postacie odmy

 

Odróżniamy trzy postacie odmy: – 1. Odma otwarta, w której istnieje stałe połączenie jamy opłucnowej z powietrzem atmosferycznym. W czasie wdechu powietrze wchodzi do jamy opłucnowej, a podczas wydechu zo- staje z niej wyciśnięte. Płuco z odmą otwartą nie bierze udziału w oddychaniu. Obustronna odma otwarta prowadzi do śmierci przez uduszenie.

– 2. Odma zamknięta polega na zmniejszeniu ujemnego ciśnienia w jamie opłucnowej przez przedostanie się do niej pewnej ilości powietrza. Płuco z odmą zamkniętą gorzej się rozpręża, jest mniej ruchome. Powietrze ulega stopniowo wchłonięciu.

– 3. Odma wentylowa. Niekiedy otwór łączący jamę opłucnową z powietrzem atmosferycznym działa na zasadzie wentyla. Wówczas przy wdechu powietrze wchodzi do jamy opłucnowej, przy wydechu zaś otwór zamyka się i powietrze nie może się wydostać. W jamie opłucnowej gromadzi się coraz więcej powietrza, którego ciśnienie może przewyższać ciśnienie atmosferyczne. Uciska ono płuco, przesuwając je coraz bardziej wraz ze śródpiersiem w stronę drugiego płuca. Odma wentylowa może w ten sposób doprowadzić do takiego ucisku płuc, że oddychanie ustaje.

About the author:

Related posts