29

Wednesday, November

Zdrowie oraz Medycyna!

Pasożytnicza samica
 /  / Pasożytnicza samica
Pasożytnicza samica

Pasożytnicza samica

Pasożytnicza samica

 

Pasożytnicza samica (triploidalna liczba chromosomów) rozmnaża się parteno- genetycznie. Ze złożonych przez nią w jelicie jaj wylęgają się w przewodzie pokar-mowym larwy rabditopodobne, z charakterystycznym przewężeniem tylnej części gardzieli, która składa się dzięki temu z dłuższego rozszerzenia przedniego i krótszego – tylnego. Larwy te, ok. 220-380 (im długości i 15 (.im średnicy, wydostają się z odchodami do środowiska zewnętrznego, gdzie dalszy rozwój może mieć dwojaki przebieg: heterogoniczny lub homogoniczny. Rozwój heterogoniczny (pośredni) odbywa się przede wszystkim w krajach tropikalnych i subtropikalnych larwy są sa- profagami odżywiającymi się substancjami organicznymi z kału i gleby, rosną, linieją i w ciągu ok. 30 h w temp. 15°-28°C oraz przy odpowiedniej wilgotności osiągają dojrzałość płciową, przekształcając się w wolno żyjące (diploidalne) sami-

Głównymi wrotami inwazji jest skóra żywiciela, chociaż możliwe jest również zarażenie przez błonę śluzową jamy ustnej lub przełyku. W obu przypadkach larwy dostają się aktywnie do naczyń żylnych i przez prawą komorę serca do płuc, gdzie część z nich osiąga dojrzałość płciową i wówczas larwy rabditopodobne pojawiają się w plwocinie. Większość jednak przedostaje się do wnętrza pęcherzyków płucnych i oskrzelików, skąd biernie, z prądem śluzu wywołanym ruchem nabłonka rzęskowego, przez oskrzela i tchawicę przenoszone są do gardzieli i połykane dostają się do górnego odcinka jelita cienkiego, gdzie osiągają dojrzałość płciową. Dojrzałe samice przebywają pod błoną śluzową dwunastnicy i górnej części jelita czczego. Okres dojrzewania wynosi 17-28 dni i kończy się składaniem jaj zawierających zaawansowaną w rozwoju larwę rabditopodobną, która opuszcza skorupkę jajową w świetle jelita, zanim jajo zdąży wydostać się z odchodami do środowiska zewnętrznego.

 

About the author:

Related posts