29

Wednesday, November

Zdrowie oraz Medycyna!

PATOLOGIA MIĘŚNIA SERCOWEGO
 /  / PATOLOGIA MIĘŚNIA SERCOWEGO
PATOLOGIA MIĘŚNIA SERCOWEGO

PATOLOGIA MIĘŚNIA SERCOWEGO

PATOLOGIA MIĘŚNIA SERCOWEGO

 

Praca mięśnia sercowego nadaje krwi energię, dzięki której płynie ona w naczyniach krwionośnych. Uszkodzenie mięśnia sercowego powoduje upośledzenie sprawności skurczowej, co może doprowadzić do niewydolności krążenia.

Zwyrodnienia mięśnia sercowego spowodowane są najczęściej zakażeniami, zatruciami, samozatruciami, niedożywieniem i niedotlenieniem. Zagadnienia te zostały omówione w etiologii i patogenezie chorób serca.

Zapalenia mięśnia sercowego mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Stosunkowo częste są zapalenia gośćcowe, których następstwem są blizny upośledzające pracę mięśnia sercowego. Do zapalenia mięśnia sercowego dochodzi często w przebiegu posocznic i ropnie. Powstają wówczas niekiedy mnogie ropnie.

About the author:

Related posts