24

Sunday, September

Zdrowie oraz Medycyna!

Płyn wysiękowy
 /  / Płyn wysiękowy
Płyn wysiękowy

Płyn wysiękowy

Płyn wysiękowy

 

Płyn wysiękowy rozciąga torebkę i wię- zadła stawów. Staw ma największą poje-mność w lekkim zgięciu i w tej pozycji rozdęty staw jest najmniej bolesny. Próba wyprostu lub dalszego zgięcia zwiększa ciśnienie śródstawowe, nasila bolesność i zmusza chorego do przybrania z powrotem mniej bolesnego ustawienia. Dłuższe utrzymywanie takiej pozycji bez usprawniania prowadzi do wytworzenia się przykurczu torebki, więzadeł i mięśni. Odruchowe wzmożenie napięcia mięśni zginaczy nasila wyjściowe zniekształcenia, asymetryczne działanie mięśni wywołuje nadwichnięcie i zmiany osi kończyny.

Przykład: 1) tylne nadwichnięcie i rotacja zewnętrzna goleni w następstwie przykurczu zginaczy, zwłaszcza mięśnia dwugłowego uda, 2) nadwichnięcie dłoniowe i przykurcz w zgięciu nadgarstka, 3) przykurcz w zgięciu, przywiedzeniu i skręceniu na zewnątrz uli w następstwie przykurczu zginaczy i mięśni przywodzicieli, zwłaszcza mięśnia bioirowo-udowego, 4) różnego typu przykurcze, nadwichnięcia, zwichnięcia palców w wyniku różnorodnie kształtującej się równowagi napięcia krótkich i długich prostowników i zginaczy palców.

W okresie zmniejszania się wysięku stawowego torebka i więzadła stają się wiotkie i bardziej podatne na zniekształcające działanie mięśni, zwłaszcza jeżeli

Odwapnienie stawowych odcinków kości sprzyja wytwarzaniu się zniekształcenia powierzchni stawowych w miejscach niesymetrycznego nadmiernego nacisku, zwłaszcza w przypadkach patologicznych ustawień. Następnie powstają wyrośle kostne na krawędziach stawów, większe w okolicy wzmożonego nacisku. Zniszczenie chrząstki i utrudnienie poślizgu powoduje ograniczenie ruchów i sztywnienie stawu.

 

About the author:

Related posts