29

Wednesday, November

Zdrowie oraz Medycyna!

Pobieranie pokarmu
 /  / Pobieranie pokarmu
Pobieranie pokarmu

Pobieranie pokarmu

Pobieranie pokarmu odbywa się całą powierzchnią ciała (tasiemce) lub przez przewód pokarmowy rozpoczynający się otworem gębowym otoczonym przyssawką (przywry ryc. 4.3) lub wargami (niektóre nicienie ryc. 4.5). Prowadzi on do uzbrojonej torebki gębowej (nicienie – Ancylostoma), gardzieli (przywry, nicienie) lub przełyku (przywry – Schistosoma), a następnie jelita rozgałęziającego się na dwa ramiona (przywry) lub składającego się z 3 odcinków: przedniego, środkowego i tylnego (nicienie), kończącego się ślepo (przywry) lub otworem odbytowym (nicienie). Nie strawione cząstki pokarmowe wydalane są na zewnątrz przez otwór gębowy (przywry) lub przez odbyt (nicienie).

Wydalanie zbędnych produktów przemiany materii, kwasów organicznych oraz tłuszczów (przywry), kwasów organicznych i związków azotowych (tasiemce) lub tylko związków azotowych (nicienie) odbywa się za pośrednictwem układu protone- frydialnego (przywry, tasiemce ryc. 4.3, 4.4) lub komórek gruczołowych, tzw. gruczołów szyjnych lub układu rureczek (nicienie ryc. 4.5). Układ protonefrydialny składa się z komórek płomykowych oraz kanalików wyprowadzających połączone dwa węższe kanały tworzą główny kanał wydalniczy (przywry) lub biegną po bo kach ciała, łącząc się w każdym proglotydzie kanałem poprzecznym (tasiemce) i uchodzą przez wspólny (przywry) lub przez parzyste otwory wydalnicze (tasiemce). Układ rureczek (nicienie) ma kształt litery H i składa się najczęściej z dwu- bocznych przewodów, połączonych w przedniej części ciała, w niewielkiej odległości od otworu gębowego, mostkiem poprzecznym.

Omawiane pasożyty nie mają układu oddechowego (oddychanie beztlenowe) i krwionośnego (funkcję transportu wewnętrznego spełnia parenchyma) są obojna- kami (przywry z wyjątkiem Schistosoma, tasiemce) lub rozdzielnopłciowe (Schistosoma, nicienie).

Męskie narządy rozrodcze przywr (ryc. 4.3) składają się z parzystych jąder (te- stes), przewodów wyprowadzających (ducti efferentia), nasieniowodu (ductus defe- rens) i przewodu wytryskowego (ductus eiaculatorius) zakończonego narządem ko-pulacyjnym (cirrus) przewód wytryskowy i narząd kopulacyjny umieszczone są najczęściej w torebce. Żeńskie narządy rozrodcze składają się z pojedynczego jajnika (ovarium), jajowodu (oviductus), macicy (uterus), parzystego żółtnika (vitellaria) oraz ootypu (twór pęcherzykowaty, łączący jajowód z macicą), do którego uchodzą

About the author:

Related posts