29

Wednesday, November

Zdrowie oraz Medycyna!

Podstawy kinetyki
 /  / Podstawy kinetyki
Podstawy kinetyki

Podstawy kinetyki

Podstawy kinetyki

Wychodząc z założenia, że większość odchyleń od prawidłowej czynności narządu ruchu uwydatnia się w czasie poruszania się, a zwłaszcza w czasie chodu, konieczne jest poznanie mechaniki chodu prawidłowego. Łatwiej później dostrzec nieprawidłowości. Podobnie znając podstawy kinetyki kończyny górnej, łatwiej można zrozumieć przyczyny i szczegóły zaburzenia poruszania kończyną górną i łatwiej ustalić plan leczenia.

Mechanika chodu. Chód można nazwać ciągłą pogonią kończyn dolnych za przesuwanym do przodu środkiem ciężkości ciała. Chód rozpoczyna się od wytracania równowagi na skutek przesunięcia środka ciężkości ciała przed czworobok podparcia nachyleniem miednicy i tułowia. Dla utrzymania równowagi nie obciążoną kończynę przenosi się ku przodowi (faza wykroku), opiera piętę o podłoże i przesuwa środek ciężkości do boku i przodu nad opieraną kończynę (faza podporu). Potem następuje oparcie całej stopy i dalsze przesuwanie środka ciężkości przed stopę. Faza odbicia przypada na końcową część fazy wykroku kończyny przeciwnej i początek fazy podporu. Przez krótki moment w czasie chodu powolnego obie kończyny oparte są jednocześnie na podłożu. Natomiast w czasie biegu nie ma tego momentu, o podłoże opiera się tylko jedna kończyna.

 

PODCIŚNIENIE

20 lutego 2014, Doktor No comments

Podciśnieniem (hypołonia) nazywamy obniżenie się ciśnienia krwi poniżej normy fizjologicznej. Najniższą granicą ciśnienia skurczowego krwi, którą można uważać jeszcze za prawidłową, jest 100 mm Hg, rozkurczowego zaś 60 mm Hg.

Odróżniamy podciśnienie pierwotne i wtórne. Podciśnienie pierwotne występuje na tle konstytucjonalnym u osób astenicz- nych z przewagą układu przywspółczulnego, poza tym w niedoczynności tarczycy, nadnerczy i gruczołów płciowych.

 

 

 

About the author:

Related posts