29

Wednesday, November

Zdrowie oraz Medycyna!

Postać naczyniowa
 /  / Postać naczyniowa
Postać naczyniowa

Postać naczyniowa

Postać naczyniowa

 

Postać naczyniowa zapaści jest następstwem nagłego ubytku krwi (krwotoku) lub gwałtownego rozszerzenia się naczyń. Rozszerzenie się naczyń może być spowodowane porażeniem ośrodka naczynioruchowego (omdlenie ze strachu, bólu, upojenie alkoholowe, narkoza) lub też bezpośrednim porażeniem naczyń krwionośnych (wstrząs anafilaktyczny, wstrząs histami- nowy).

W zapaści naczyniowej istotnym czynnikiem patogenetycznym jest zmniejszenie dopływu krwi do serca, wskutek czego zmniejsza się pojemność wyrzutowa komór, mimo że sprawność skurczowa serca jest początkowo prawidłowa. Czynność serca ulega wyrównawczemu przyśpieszeniu, dzięki czemu pojemność serca może się utrzymać początkowo na prawidłowym poziomie. Po pewnym czasie jednak, w miarę upływu krwi lub dalszego rozszerzania się naczyń, przyśpieszenie rytmu pracy serca nie zabezpiecza utrzymania pojemności minutowej – serce wyrzuca w jednostce czasu coraz mniej krwi na obwód. W rezultacie wytężona i nieekonomiczna praca serca powoduje w końcu jego wyczerpanie, co jeszcze bardziej pogłębia niewydolność krążenia.

Równocześnie niedokrwienie tkanek, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego, powoduje załamanie się mechanizmów regulacyjnych, wskutek’ czego dochodzi do dalszego upośledzenia czynności serca i naczyń.

 

About the author:

Related posts